Stevenshofjesmolen

Welkom bij Molens in Leiden

www.molensinleiden.nl

Stevenshofjesmolen

Op de grens tussen Leiden en Wassenaar, staat op de rand van de woonwijk Stevenshof, de Stevenshofjesmolen. Deze molen is de laatste in bedrijfzijnde poldermolen van Leiden geweest. Na ontpoldering in de 80er jaren, werd hier de woonwijk Stevenshof gebouwd. Daardoor is de omgeving van de molen ingrijpend veranderd. Veelvuldig op zaterdagen is de molen draaiend en soms in werking te zien, indien de waterstand in de wijksloten het toelaten. Meer info: http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=1033Adres: Henriette Bosmanpad ong.

Type: ronde stenen grondzeiler

Functie: Poldermolen

Maalvaardig: ja

Bouwjaar: 1797

Vlucht: 19,60meter


Eigenaar: Rijnlandse molenstichting

Molenaars: Kees van der Steege en PieterKoopmans

Bezoek: ja, veelal op zaterdag en als de wieken draaien.

Website: www.rijnlandsemolenstichting.nl


De 9 Leidse Molens